Veel gestelde vragen (faq)
WHoe werkt Roaccutane?
Roaccutane is afgeleid van Vitamine A. Het middel heeft een viervoudige werking:

1. Het vermindert de grootte en activiteit van de talgklieren, waardoor de overvloedige vorming van talg zeer sterk wordt afgeremd.

2. Doordat er minder talg vrijkomt raken de afvoerkanalen niet meer verstopt en wordt de vorming van nieuwe mee-eters (comedonen) tegengegaan. De al aanwezige mee-eters laten los van de huid en verdwijnen tenslotte.

3. Het heeft een sterk ontstekingsremmend effect.

4. Het remt de groei van de z.g. propionibacterie, die de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van ontstekingen (die vaak gepaard gaan met roodheid).
WKan men na een eerste kuur de behandeling met Roaccutane herhalen?
Hoe belangrijk is de dosering daarbij?
Herhalingskuren
Herhalingskuren geven geen aanleiding tot nieuwe bijwerkingen. Het percentage van 80-90% van de patiënten, dat gunstig reageert op elke herhalingskuur wijst er op, dat Roaccutane ook bij vervolgbehandeling even effectief is. Het is raadzaam na de eerste kuur 8 weken te wachten met een herhalingskuur omdat in de tussenliggende periode het effect van de behandeling nog kan verbeteren.

Dosering
Als in de eerste behandelingsperiode een totale kuurdosering van 120 mg per kg lichaamsgewicht wordt bereikt bestaat een grote kans (± 65%) dat de acne jarenlang of zelfs voor altijd wegblijft . De behandelingsduur zal dus afhangen van de dagelijkse dosis, bijvoorbeeld bij een dagdosering van 1 mg per kg lichaamsgewicht duurt de behandeling 4 maanden; bij een dagdosering van 0,5 mg per kg lichaamsgewicht 8 maanden. Zelfs als de acneverschijnselen volledig verdwenen zijn moet u de kuur voortzetten tot de totale kuurdosering van 120 mg per kg lichaamsgewicht bereikt is. In het algemeen geldt: hoe hoger de dagdosering, hoe kleiner de kans dat acne terugkomt

Uit onze gegevens blijkt, dat van de met Roaccutane behandelde patiënten ondanks een correct toegediende dosis 17% een tweede kuur nodig heeft, 5% een derde kuur en 1% meer kuren .WKan Roaccutane aanleiding geven tot zon(over) gevoeligheid?
Tijdens de behandeling van acne met antibiotica zoals tetracyclines worden patiënten (over)gevoelig voor zonlicht, met andere woorden: een overgevoeligheid voor de werkzame stof in de capsule. De behandeling met Roaccutane brengt weliswaar geen overgevoeligheid voor de werkzame stof teweeg maar door het dunner worden van de huid, de uitdroging van de huid en het verminderen van de hoeveelheid talg (die een zekere bescherming biedt) kunnen patiënten, die met Roaccutane behandeld worden sneller verbranden in de zon. Deze bijwerking treedt in circa 5% van de gevallen op.

De behandeling met Roaccutane behoeft niet te worden gestopt gedurende de zomermaanden als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

1. Direct zonlicht vermijden tussen 11 en 15 uur;
2. Zorgen voor bescherming (pet, zonnehoed, parasol) gedurende bovenstaande uren;
3. Een goede anti-zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van tenminste 15 gebruiken;
4. In het uiterste geval de dosering Roaccutane gedurende de zomerperiode wat verlagen (na overleg met de behandelend arts).U dient tijdens de behandeling met Roaccutane het gebruik van een zonnebank zoveel mogelijk te vermijden.WHoe lang duurt het na het stopzetten van een Roaccutane-behandeling met Roaccutane voordat de werkzame stof(isotretinoïne) uit het lichaam is?
Roaccutane en zijn stofwisselingsproducten zijn in ongeveer twee weken uit het lichaam. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is het belangrijk dat zij abslouut niet zwanger worden tijdens de behandeling met Roaccutane, omdat dit middel ernstige afwijkingen aan de ongeboren vrucht kan veroorzaken. Daarom wordt het middel alleen bij vrouwen toegepast als de anticonceptie goed geregeld is voor, tijdens en (uit voorzorg) gedurende een maand na behandeling. Deze termijn is dus ruim voldoende.WKan Roaccutane haaruitval veroorzaken?
In zeldzame gevallen kan Roaccutane haaruitval veroorzaken. Dit kan 4 tot 8 weken na het begin van de behandeling optreden maar is gelukkig tijdelijk van aard. Na het beëindigen van de behandeling herstelt de haargroei zich na enige tijd geleidelijk weer.WKunnen de capsules worden geopend, bijvoorbeeld bij slikproblemen?
Omdat Roaccutane niet oplosbaar is in water en het effect van de werkzame stof snel vermindert onder invloed van licht is het niet mogelijk een geïmproviseerde drank te vervaardigen. Als in verband met slikproblemen de capsule moet worden geopend verdient het aanbeveling dit zo kort mogelijk voor gebruik te doen en de inhoud met wat voedsel in te nemen. De inhoud van de Roaccutane-capsules bestaat uit een zachte gelei.

Iets ingewikkelder is de volgende methode: de capsule met inhoud oplossen in warme melk van circa 50° C onder voordurend roeren. Vervolgens de oplossing laten afkoelen tot drinktemperatuur. De Hoeveelheid melk dient zodanig te worden afgestemd dat u zo min mogelijk last heeft van de enigszins bittere smaak van de capsule-inhoud. Deze methode maakt het mogelijk de gehele inhoud van de capsule in te nemen. Voor zover bekend is hebben deze methoden geen invloed op het effect van Roaccutane. Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de praktijk.WMag Roaccutane tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding worden gebruikt?
Vrouwen mogen tijdens de behandeling met Roaccutane absoluut niet zwanger worden, omdat het middel ernstige aangeboren afwijkingen kan veroorzaken. Daarom dient vanaf 1 maand vóór de behandeling, tijdens en tot 1 maand na de behandeling een effectieve anticonceptiemethode worden toegepast (de 'pil' of het 'spiraaltje'). De werking van anticonceptiepillen, die uitsluitend een lage dosering progesteron bevatten (de 'minipil', zoals Exluton®) worden door Roaccutane nadelig beïnvloed en zijn derhalve niet geschikt. Daarentegen kan de Diane-35® pil, die evenals de meeste andere anticonceptiepillen bestaat uit een combinatie van een oestrogeen met een progestageen hormoon bijzonder goed in combinatie met Roaccutane worden gebruikt. De progestagene stof in de Diane-pil, cyproteronacetaat, zorgt er namelijk voor dat dat de talgklieren minder gevoelig worden voor mannelijke hormonen, met als gevolg dat de overmatige productie van talg wordt afgeremd. De combinatie met Roaccutane versterkt de afremming van de overmatige talgproductie. Ook andere laaggedoseerde anticonceptiepillen hebben een dergelijk gunstig effect bij acne, al is dit minder dan bij de Diane-pil.

Het is raadzaam over deze kwesties uw behandelend arts te raadplegen en alvorens met Roaccutane te beginnen een zwangerschapstest te (laten) doen. Aangezien er aanwijzingen zijn, dat Roaccutane overgaat in de moedermelk dient u tijdens de behandeling geen borstvoeding te geven. De vruchtbaarheid wordt door een Roaccutane-behandeling niet beïnvloed.WZijn er ook beperkingen voor het gebruik van Roaccutane door aanstaande vaders?
Neen. Door het gebruik van Roaccutane worden de zaadcellen niet beschadigd. Bovendien wordt de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind niet vergroot en wordt de vruchtbaarheid bij mannen door het gebruik van Roaccutane niet beïnvloed.WBevat Roaccutane zetmeelsoorten die problemen kunnen veroorzaken bij coeliakiepatiënten?
Neen, in de Roaccutane capsule is maïszetmeel verwerkt.

De granen tarwe, rogge, haver en gerst bevatten de eiwitten gliadine en glutenine die samen gluten vormen. De voornamelijk bij kinderen voorkomende aangeboren ziekte coeliakie berust op een overgevoeligheid voor gluten.


WKan Roaccutane worden voorgeschreven aan een patiënt met de Ziekte van Crohn?
Het is raadzaam Roaccutane niet te gebruiken als u lijdt aan enteritis (ontsteking van het onderste gedeelte van de dunne darm, de Ziekte van Crohn) in de actieve fase. Als u last hebt van een ernstige acne, die niet of onvoldoende op andere behandelingen reageert en als u bovendien in het verleden te maken hebt gehad met ernstige aandoeningen van het maag-darmstelsel dient in overleg met uw behandelend arts een zorgvuldige risico-afweging te worden gemaakt alvorens een behandeling met Roaccutane te starten.WWat gebeurt als een patiënt een acne flare of een acne fulminans ontwikkelt?
Acne fulminans is een tamelijk zeldzame vorm van acne, die gepaard gaat met een explosie van acne conglobata. Behalve een gebruikelijke acneverschijnselen als vette huid, mee-eters (comedonen), papels en pustels is er dan ook sprake van grote onderhuidse knobbels, reuzencomedonen, cysten (grote, met talg gevulde holten), met pus gevulde holten en fistels (onderhuidse gangetjes). Dit alles gaat soms met koorts en algemene malaise gepaard. Acne fulminans kan aanleiding geven tot ontsierende littekens, vooral als deze aandoening niet zou worden behandeld.

Behandeling van acne fulminans:
1. Roaccutane kan acne fulminans doen verergeren of zelfs bevorderen. Als reeds een behandeling met Roaccutane is gestart dan dient deze te worden afgebroken.

2. Bij patiënten met acne fulminans dient men de acute fase onder controle te krijgen met antibiotica en een oraal corticosteroïd, b.v. predni(sol)on. Dit corticosteroïd wordt in een zodanig schema gegeven, dat de dagdosering geleidelijk verlaagd wordt ("uitsluipend"). Een voorbeeld: men start met een dosering van 40-60 mg per dag, waarna deze in de volgende weken met 10 mg /dag wordt verlaagd. Als de behandeling met dit corticosteroïd geheel is beëindigd kan voorzichtig (opnieuw) worden gestart met Roaccutane in een dosering van 0.2 mg per kg per dag. Deze dosering kan geleidelijk (over een periode van 2 maanden) worden verhoogd tot 0.5 of 1.0 mg per kg lichaamsgewicht per dag, rekening houdende met verdraagbaarheid en effectiviteit.

3. Ook een plotselinge acne-explosie, voornamelijk in het gezicht, zoals deze wordt gezien bij pyoderma faciale (die soms eveneens verergert of wordt bevorderd door het gebruik van Roaccutane) kan op overeenkomstige wijze worden behandeld. Er zijn ons geen wisselwerkingen tussen Roaccutane en corticosteroïden bekend. Sommige behandelaars starten reeds met Roaccutane in de laatste fase van de corticosteroïdbehandeling, dit is dus niet gecontra-indiceerd.WKunnen tijdens de behandeling met Roaccutane spier- en gewrichtspijnen voorkomen?
Tijdens de behandeling met Roaccutane kunnen in ± 15% van de gevallen spier- en gewrichtspijnen optreden, vooral bij lichamelijke inspanning, bijvoorbeeld (top)sport. De mate waarin deze bijwerking zich voordoet is afhankelijk van de dagdosering. Het verminderen van de dosis Roaccutane of het geheel staken van de behandeling leidt tot verlichting respectievelijk het geheel verdwijnen van deze klachten. Het gebruik van pijnstillers die dit soort klachten verminderen tijdens een Roaccutane-therapie is overigens niet verboden. Topsporters doen er goed aan Roaccutane alleen gedurende een periode te gebruiken waarin men minder actief is op sportief gebied. Hoe dan ook: het blijft raadzaam spier- en gewrichtsklachten aan de behandelend arts te melden.WKan Roaccutane irritatie van de ogen veroorzaken?
Roaccutane veroorzaakt een vermindering van de traanproductie. Het gevolg is droogheid van de ogen, hetgeen irritatie met zich meebrengt. Onsteking van het bindvlies (conjunctivitis) is de meest vookomende oogheelkundige bijwerking van Roaccutane, die tezamen met ontsteking van de ooglidranden (blefaritis) bij ongeveer 30-40% van de met Roaccutane behandelde patiënten voorkomt. De mate waarin deze bijwerkingen voorkomen is sterk afhankelijk van de dosering. In sommige gevallen kan het dragen van contactlenzen een probleem worden, waardoor het noodzakelijk wordt tijdelijk voor een bril te kiezen.

Als er sprake is van een milde ontsteking van het bindvlies treedt bij dosisverlaging van Roaccutane vaak al verbetering op. Verder kan het gebruik van kunsttranen op basis van hypromellose (ook voor mensen die last hebben van hun contactlenzen) en een milde oogzalf nuttig zijn. In geval van ontsteking van de oogleden kan een veelvuldige behandeling met warme natte compressen en toepassing een antibiotica-oogzalf (b.v. Fucidin®) verlichting van de klachten geven. Blijven de klachten echter bestaan, dan is het aan te bevelen uw behandelend arts te raadplegen.

Na beëindiging van de behandeling met Roaccutane treedt over het algemeen een snelle verbetering van de ontsteking op.WZijn er problemen met was-epilatie, dermabrasie en chemische peelings tijdens behandeling met Roaccutane?
Was-epilatie dient vermeden te worden tijdens en tenminste 6 maanden na beëindiging van een Roaccutane-therapie om het risico van littekenvorming en/of huidontstekingen zoveel mogelijk uit te sluiten. Uitgebreide dermabrasie (het afschaven van de bovenste huidlaag) en chemische peelings (behandeling met stoffen, die een afschilferend effect hebben; "schilkuren") dienen eveneens te worden vermeden tot tenminste 6 maanden na het staken van een behandeling met Roaccutane in verband met de kans op het optreden van littekens.WHoe lang moet men na beëindiging van een behandeling met antibiotica uit de tetracyclinegroep wachten voordat men met een Roaccutane-behandeling kan starten?
Zowel bij de behandeling met Roaccutane als bij de behandeling met tetracyclines zijn in zeldzame gevallen hoofdpijn, wazig zien en/of dubbelzien waargenomen. Gecombineerde behandeling kan aanleiding geven tot een verhoogde kans op deze bijwerkingen en wordt daarom afgeraden. Als u bent gestopt met het innemen van antibiotica, die tot de tetracyclinegroep behoren (tetracycline, doxycycline, minocycline) dient u 5 tot 6 dagen te wachten alvorens met Roaccutane te beginnen. De overige antibiotica kunnen zonder meer met Roaccutane worden gecombineerd.WMag men alcohol gebruiken tijdens een therapie met Roaccutane?
Beperkt alcoholgebruik tijdens de behandeling met Roaccutane kan geen kwaad. Alcohol wordt door de lever afgebroken en Roaccutane door lever en nieren tezamen. In principe is er geen bezwaar tegen matig alcoholgebruik, tenzij er bij de gebruikelijke periodieke bloedcontrole(s) sprake blijkt te zijn van een verhoogd cholesterolgehalte. In dat geval dient de alcoholconsumptie direct te worden gestaakt. Er zijn aanwijzingen dat het nuttigen van alcohol in grote hoeveelheden het effect van Roaccutane kan verminderen.WKunnen tijdens een behandeling met Roaccutane antibiotica worden gebruikt?
Ja, met uitzondering van de tetracyclines in verband met een verhoogd risico op het optreden van hoofdpijn, wazig zien en/of dubbelzien.WIs er verband tussen het gebruik van Roaccutane en het optreden van depressie?
Meer dan 11 miljoen patiënten zijn wereldwijd sinds de introductie in 1982 (Nederland 1984) met Roaccutane behandeld. Hoewel er tot op heden geen enkel bewijs bestaat over enig verband tussen het gebruik van Roaccutane en het optreden van depressie is door enkele meldingen van depressie of psychose en het in zeldzame gevallen voorkomen van zelfmoordgedachten de aandacht gevestigd op dit soort gevallen, die mogelijk tot de bijwerkingen van Roaccutane kunnen worden gerekend. Als u zich tijdens de behandeling met Roaccutane depressief voelt verdient het aanbeveling uw behandelend arts te raadplegen.
http://www.roche.nl
Copyright 2001-2005 - Roche Nederland BV